Categories

Letztes Feedback

Meta

 

Rent a Car Ýstanbul

Kredi karty garantisi. Depozito ücreti. Sigorta. Yakyt. Zarar... ve denetim listesi uzayyp gidiyor.

Bir rent a car istanbul kolay gibi görünüyor ve çevresinde seyahat Avrupa'da ama sadece kadar size en ucuz seçenek size asla imzalandy veya hiç meydana gelen zararlar için sigorta ?arj fatura almak.

Avrupa'da hyzla artan yakyt fiyatlary, bir yüzde 2 arty? olmu?tur pompa maliyetlerinde son bir ay içinde Yngiltere'de yalnyz. Diyelim ki bir Barcelona için Paris'ten bir yolculuk yapmak istiyor. Yakyt yalnyz bir gidi?-dönü? için 234 Euro mal olacak.

Ek ücret ücretleri en az 370 Euro kadar maliyet getirecek unutmadan. ?imdi bu kiralama araba ?irketi ücrete ba?ly olarak istedi?iniz araç ve Kiralyk için istedi?iniz gün sayysyny ve türünü ekleyin. Bir uçu? almak seçerseniz, bir tren alarak en az 100 Euro'ya mal olaca?yny ancak, ücret gibi dü?ük bir geri dönü? için 70 Euro olabilir.

Ayryca birçok kurban için gizli masraf tuzak oldu?unu.

Ne Almanya'dan bir gezgin bir Mayys'yn çevrimiçi forumda Yayynlanan a?a?ydadyr:

"Biz sadece tatilden döndü ve kesinlikle ?ok ve mosmor iki ücretleri, bir $1100 vardy temizledi ve ba?ka bir bekleyen $790 için bulma"

Seyahat Dany?many ve di?er Forumlar okuma, Almanya ve di?er ülkelerde bu araba "tazminat" aldatmaca anormal de?ildir. Ben endi?e duyuyorum kadaryyla bu düpedüz dolandyrycylyk "dedi.

Bu Kiralama araba dolandyrycylyk daha yaygyn hale gelmektedir. Kiralama Rent a Car ?irketleri teminat amacyyla kredi karty bilgilerinizi elde sonra o olur onlar için onlar gördükleri kartynyza uygun ?arj etmek çok kolay olmasydyr.

Ayryca, deposu dolu bir araba için sorarsanyz, ?irket size kendinizi depoyu doldurduysanyz, ne mal olaca?yny daha fazla ücret. Ve tam bir tank ile araba dönmek isterseniz, birçok ?irket bu "maliyet bir modernize" ?arj kolay bulmak, çünkü o tamamen dolu oldu?undan emin olun gerekir.

Faturalary listesi erken üzerinden daha uzun olsun ya da farkly bir dal, ek sürücüler, 25 ya?yn altyndaki sürücüler için ilave Çocuk Oto Koltu?u dönen ve tepe mevsim Kiralama Araba, geç dönmek.

Böylece size uyary tüm kere-önce syrasynda ve sonrasynda Avrupa'nyn otoyollary isabet emin olun!

 
17.1.13 10:47

Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)

Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)


 Smileys einfügen